وقتی صحبت از دوچرخه و دوچرخه‌سواری در شهر می‌شود، شاید برای خیلی از ایرانی‌ها، بخصوص نسل‌هایی که کم‌کم دوران جوانی خود را پشت سر گذاشته‌اند، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر یزد تداعی شود؛ شهری که زمانی به شهر دوچرخه‌های ایران مشهور بود و حالا کمتر رنگ و بو و حال و هوای آن روزها را دارد […]

وقتی صحبت از دوچرخه و دوچرخه‌سواری در شهر می‌شود، شاید برای خیلی از ایرانی‌ها، بخصوص نسل‌هایی که کم‌کم دوران جوانی خود را پشت سر گذاشته‌اند، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر یزد تداعی شود؛ شهری که زمانی به شهر دوچرخه‌های ایران مشهور بود و حالا کمتر رنگ و بو و حال و هوای آن روزها را دارد و خودروها و موتورسیکلت‌ها، جای خیلی از دوچرخه‌ها را گرفته‌اند. اما این روند در برخی شهرها معکوس بوده و با وجود پیشرفت‌های صنعتی، دوچرخه‌ها بیش از پیش هوادار پیدا کرده‌اند و حالا در خیابان‌هایشان حکمرانی می‌کنند.