٣١٠ بسته نوشت افزار و لباس بین دانش آموزان روستای گنبدپیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی استان ایلام با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایلام، امام جماعت و اعضای هیات امنای امامزاده گنبد پیرمحمد، بخشدار ، مسئولان آموزش و پرورش و اعضای شورای روستا توزیع شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در این آیین […]

٣١٠ بسته نوشت افزار و لباس بین دانش آموزان روستای گنبدپیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی استان ایلام با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایلام، امام جماعت و اعضای هیات امنای امامزاده گنبد پیرمحمد، بخشدار ، مسئولان آموزش و پرورش و اعضای شورای روستا توزیع شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در این آیین گفت: اتاق بازرگانی ایلام مفتخر است که توانست با ایجاد دفتر جامعه نیکوکاری ابرار گام مهمی را برای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت بردارد.

شعبان فروتن بیان کرد: مهم ترین رویکرد جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی این است که بتواند بستر مناسبی را برای دانش آموزان و دانشجویان در مناطق محروم استان فراهم کند.

وی ادامه داد: این اقدام اتاق بازرگانی در حقیقت در راستای برقراری عدالت آموزشی به منظور بهره مندی دانش آموزان مناطق محروم از تحصیل است.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام افزود: دیگر اقدام این جامعه نیکوکاری توسعه اشتغالزایی روستایی است که قرار است این مهم نیز در چند روستای استان به صورت آزمایشی انجام گیرد.

فروتن گفت: امروز ٣١٠ بسته نوشت افزارو لوازم کمک آموزشی از قبیل لباس دانش آموزی، کیف و کفش و لوازم تحریر و دیگر وسایل کمک آموزشی در اختیار دانش آموزان روستای گنبد محمد قرار گرفت.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی نیز در این آیین از اقدام خیرخواهانه اتاق بازرگانی ایلام و جامعه نیکوکاری ابرار تقدیر کرد و استعدادهای علمی در این منطقه محروم بالاست اما برخی دانش آموزان با مشکلات مالی برای ادامه تحصیل مواجه هستند.