رئیس پلیس راه استان از نصب حفاظ ایمنی برروی وسایل نقلیه کامیون و کامیونت خبرداد.

رئیس پلیس راه استان از نصب حفاظ ایمنی برروی وسایل نقلیه کامیون و کامیونت خبرداد.

سرهنگ “ابوالفضل کهزادی” اظهار داشت:دراجرای مصوبات نشست  ۱۲۴ کمیسیون ایمنی راههای کشور و در راستای پیشگیری از سوانح ترافیکی ناشی از برخورد سواری ها و قرار گرفتن آنها در زیر کامیون و کامیونت های فاقد حفاظ در تصادفات رانندگی، تمامی کامیون و کامیونت ها ملزم به نصب حفاظ ایمنی(جلو-عقب-جانبی)تا پایان آذر ماه می باشند.

وی تصریح کرد:در صورت عدم نصب حفاظ توسط رانندگان وسایل نقلیه یادشده و تردد آنها در محورهای برون شهری ضمن اعمال قانون رانندگان آنها از ادامه تردد شان توسط پلیس راه استان جلو گیری بعمل می آید.

رئیس پلیس راه استان  ایلام گفت:در مرحله اول این طرح کامیون و کامیونهای بالای ۵ سال ساخت بعنوان گروه هدف تعیین گردیده و رانندگان وسایل نقلیه ملزم به اجرای این مصوبه در راستای مهار و پیشگیری از تصادفات می باشند.