فرار مغزها با شتاب ادامه دارد/ بیشتر افرادی که از ایران خارج می‌شوند رتبه علمی دارند

بیشتر افرادی که از ایران خارج می‌شوند رتبه علمی دارند

جلال محمودزاده نماینده مهاباد به جماران گفت: 

متاسفانه بیشتر افرادی که از ایران خارج می‌شوند دارای رتبه علمی هستند، زیرا ما نتوانستیم زمینه مناسبی برای آنان ایجاد کنیم.

امروز فرار مغزها با شتاب ادامه دارد، هیچ کسی حاضر نیست وطن، جامعه و خانواده خود را ترک و در غربت زندگی کند.

اکثر این جوانان به دنبال این بودند تا شغلی درخور شان‌ خودشان داشته باشند و به دلیل عدم توانایی دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها از کشور خارج می‌شوند./جماران