روز جمعه ۲۷ مهرماه دومین صعود رسمی گروه کوهنوردی شهرستان ملکشاهی به ارتفاعات سفریه(سفره) صاف کبیرکوه باحضور۲۵کوهنورد برگزارشد.

روز جمعه ۲۷ مهرماه دومین صعود رسمی گروه کوهنوردی شهرستان ملکشاهی به ارتفاعات سفریه(سفره) صاف کبیرکوه باحضور۲۵کوهنورد برگزارشد.

این صعود از ساعت ۸ صبح تا۵عصر بمدت ۹ساعت برگزارشد کوهنوردان یک روز بارانی را درطبیعت بکر کبیرکوه تجربه و از غارها وجادبه های طبیعی مسیر دیدن کردند.

هدف از برگزاری این صعودها ترویج فرهنگ کوهنوردی و طبیعت دوستی است و خوشبختانه با تشکیل این گروهها وثبت نام وساماندهی کوهنوردان کوههای سربه فلک کشیده ،طبیعت بکر وجاذبه های گردشگری ملکشاهی را به کوهنوردان وگردشگران استان وکشور معرفی میکنیم.

جبهه جنوبی قله ورزرین وکان صیفی وجادبه گردشگری غارآقامیر۴ دراولین صعود ودرشهریورماه توسط کوهنوردان ملکشاهی نصب تابلو شد وتاکنون هم کوهنوردان استانی وکشوری ازاین مسیر صعود کردند.

شهرستان ملکشاهی دارای طبیعت بکرو کوههای مرتفع میباشد وظرفیت و قابلیت به قطب کوهنوردی استان و کشوررا دارد.

این صعودبادعوت از نماینده صداوسیما پوشش خبری داده شد.