جاده بهشت رضا؛ جاده‌ای که روزانه میزبان صدها خودرویی است که خود داغدار از دست دادن عزیزانشان هستند اما مسئولین هیچ توجهی به آن ندارند. خطر ناشی از نبود خطوط جاده به ویژه در شب هنگام که دید بسیار پایین است، دوچندان می شود. امیداست که شهرداری ایلام با اهتمام ویژه به خط کشی جاده […]

جاده بهشت رضا؛ جاده‌ای که روزانه میزبان صدها خودرویی است که خود داغدار از دست دادن عزیزانشان هستند اما مسئولین هیچ توجهی به آن ندارند.

خطر ناشی از نبود خطوط جاده به ویژه در شب هنگام که دید بسیار پایین است، دوچندان می شود.

امیداست که شهرداری ایلام با اهتمام ویژه به خط کشی جاده ای در مسیر تامین هرچه بیشتر امنیت مردم گام بردارد.