تلگرام به جز اینکه برای ارسال پیام و عضویت در کانال‌های مختلف قابل استفاده است، ربات‌های متعددی داره که اتفاقا خیلی هم کار راه‌انداز هستن.

تلگرام به جز اینکه برای ارسال پیام و عضویت در کانال‌های مختلف قابل استفاده است، ربات‌های متعددی داره که اتفاقا خیلی هم کار راه‌انداز هستن.