سلام خدمت دوستان عزیز و زحمتکش کانال وزین هزارپیشه این عکس مربوط هست به خیابان شهدا نزدیک چهار راه شهید عبدالهی متاسفانه افرادی با زور خودشان اقدام به مسدود کردن نیمی از خیابان کردن و علاوه بر آن عدم رعایت مسائل ایمنی در عکس مشهود هست و چنانچه چیزی که جرثقیل بلند میکنه به هر […]

سلام خدمت دوستان عزیز و زحمتکش کانال وزین هزارپیشه
این عکس مربوط هست به خیابان شهدا نزدیک چهار راه شهید عبدالهی
متاسفانه افرادی با زور خودشان اقدام به مسدود کردن نیمی از خیابان کردن و علاوه بر آن عدم رعایت مسائل ایمنی در عکس مشهود هست و چنانچه چیزی که جرثقیل بلند میکنه به هر دلیلی بیفته پایین بسیار حادثه ساز خواهد بود
لطفا شهرداری ، نظام مهندسی و پلیس محترم با اینگونه هنجار شکنی ها و تضییع حقوق شهروندان برخورد قاطع کنند.