سلام خدمت سردبیر عزیز هزار پیشه می که براتون میفرستم مربوط میشه به مجتمع‌های حیدرنژاد واقع در بلوار خرمرودی هست هیچ کس نیست که جواب گو باشه خدارو خوش نمیاد تو این فاضلاب و لجنزار زندگی بکنم ازتون خواهش می کنم فریاد ما را به گوش مسئولین برسانیم ممنونم

سلام خدمت سردبیر عزیز هزار پیشه می که براتون میفرستم مربوط میشه به مجتمع‌های حیدرنژاد واقع در بلوار خرمرودی هست هیچ کس نیست که جواب گو باشه خدارو خوش نمیاد تو این فاضلاب و لجنزار زندگی بکنم ازتون خواهش می کنم فریاد ما را به گوش مسئولین برسانیم ممنونم