با سلام و عرض ادب محضر مدیر رسانه مردمی هزارپیشه خواهشا مشکل اهالی محل ربابه کمالی رو به گوش مسئولین برسونید. با این اوضاع کنونی تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی ما اهالی محل ربابه کمالی که از طریق”” جاده کمربندی “” رفت آمد میکنیم اوضاع جاده و راه منتهی به کمربندی به نحوی ست […]

با سلام و عرض ادب محضر مدیر رسانه مردمی هزارپیشه
خواهشا مشکل اهالی محل ربابه کمالی رو به گوش مسئولین برسونید.

با این اوضاع کنونی تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی ما اهالی محل ربابه کمالی که از طریق”” جاده کمربندی “” رفت آمد میکنیم اوضاع جاده و راه منتهی به کمربندی به نحوی ست که پر از دست انداز و چاله و گودال میباشد و موجبات آسیب به متعلقات ماشین و جلوبندی میشود. چرا مسئولین فکری به حال این مردم نمیکنند.لطفا این مشکل اهالی رو تو کانال هزارپیشه رسانه ای کنید و مسئولین چاره ه ای اتخاذ کنند و بیشتر از این متحمل هزینه های هنگفت نشیم.
ممنون از رسانه خوب و مردمی هزارپیشه که فریادرس مردم این شهر شده است.